“Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi Projesi” için Kısa Süreli Uzman Aranıyor

KURUM: KAPASİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ

İŞ TANIMI: Kısa Süreli Uzman  (2 kişi)

SON BAŞVURU TARİHİ: 19 Ocak 2018

Kapasite Geliştirme Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı ile birlikte 15 Aralık 2017 tarihinde “Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi Projesi”ni başlatmıştır.

UNWomen tarafından desteklenen bu proje ile temel olarak, şiddete maruz kalan kadınların mahkemelerdeki temsillerini güçlendirmek amacıyla, kadın avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları standartlarına ilişkin uluslararası mevzuat konusundaki kapasite ve farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Proje, kadına yönelik şiddetle mücadele eden STK’lar ile Baro Merkez ve Komisyonlarının üyesi/gönüllüsü olan kadın avukatlara yöneliktir. Projeyle avukatların, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nde belirlenen standartlar ve ilgili AİHM kararları doğrultusunda, “kadına yönelik şiddet-toplumsal cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet-hukuk” ilişkisi konularında mevcut birikimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, sürdürülebilir bir işbirliği ağının oluşturulmasına da odaklanılacaktır. Bu işbirliği, iç hukukun uluslararası taahhütlere daha uyumlu hale getirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın avukatların, söz konusu uluslararası mekanizmalar ve kararları takip edebilmeleri çeşitli nedenlerle her zaman mümkün olamamaktadır. Bu proje kapsamında öncelikle şiddete maruz kalan kadınlar için çalışan ve çalışmak isteyen kadın avukatlara yönelik eğitimler yapılması planlanmaktadır. Bu eğitimler öncesinde, CEDAW Tavsiye Kararları ve İstanbul Sözleşmesi’nin ilke ve standartlarını ele alan bir rehber kitapçık hazırlamak üzere kısa süreli uzman alımı yapılacaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 • Her bir uzman, Kapasite Geliştirme Derneği ile imzalanan sözleşmenin ardından işe başlamış sayılır.
 • Uzmanların idari ve mali sorumluluğu Kapasite Geliştirme Derneği tarafından üstlenilir.
 • Rehber hazırlanması sürecinde görev alacak uzmanlar Proje Koordinatörü ve diğer uzmanlarla işbirliği halinde çalışır ve bu süreç boyunca Proje Koordinatörüne rapor verir.
 • Uzmanlarla, çalışma süresince 2 defa yüz yüze görüşme gerçekleştirilir.
 • Rehberin ilk taslağı, eğitimler sırasında ve sonrasında katılımcıların yaptığı öneri ve geri bildirimlere dayanarak uzman tarafından gözden geçirilir ve yine katılımcıların katkısıyla nihai hale getirilir.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin hukuk, siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkiler alanlarının birinden mezun olmak (Tercihen, bu alanlardan birinde yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak)
 • İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet alanındaki uluslararası hukuk mekanizmaları hakkında bilgi ve araştırma deneyimine sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmak
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek
 • İyi derecede yazma ve araştırma becerisine sahip olmak

İş Deneyimi

 • Uzman pozisyonlarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak
 • Eğitim metodolojisi alanında deneyim sahibi olmak
 • Başvurucular kendilerine avantaj sağlayacağını düşünüyorlarsa daha önceki işverenlerinden/danışmanlarından/takım arkadaşlarından alacakları en fazla iki referans mektubunu başvurularına ekleyebilirler.

 İş Takvimi:

 • Kontratın imzalanması                 : 25 Ocak 2018
 • İlk taslağın bitirilmesi                   : 15 Şubat 2018
 • Rehberin son haline getirilmesi   : 28 Şubat 2018

Başvuru sahiplerinin güncel ve detaylı özgeçmişlerini içeren başvurularını (varsa daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çeşitli sivil toplum kuruluşları için hazırladıkları rapor, kitapçık vb. dokümanları da ekleyerek) en geç 19 Ocak 2018 saat 17:00’ye kadar e-postalarının konu kısmına “Başvuru: Rehber Kitapçık Hazırlama Uzmanı” açıklamasını yazarak kaged@kaged.org.tr adresine iletilmeleri gerekmektedir.