Finansal Şeffaflık

Mali Bilgilerimiz

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de kadınların %36’sı fiziksel şiddete, %12’si cinsel şiddete, %30’u ekonomik şiddete ve %44’ü ise psikolojik şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddetin bu yaygınlığına karşı feminist kadın sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları son derece önemli. Kadın Dayanışma Vakfı olarak kadına yönelik şiddetle müca­dele çalışmalarımızı farklı alanlarda sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütebilmek için gereken maddi kaynağı Vakfa ya­pılan gönüllü bağışlarla ve çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların sağ­ladığı fonlara başvurarak sağlıyoruz. Elde ettiğimiz kaynakların kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yaptığımız çalışmalarda kullanılmasına ve bu bilgilerin bağışçılar ve gönüllüler nezdinde şeffaflık taşımasına büyük önem veriyoruz.

Son 3 yıla ait beyannamelerimizi aşağıdaki başlıklara tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

2019

2020

2021

2022

Eylül 2021 – Eylül 2023 tarihlerine ait faaliyet raporumuzu buradan okuyabilirsiniz.

Menü