Savunuculuk ve Farkındalık Çalışmaları

Kadın Dayanışma Vakfı’nda kadın dayanışması yoluyla kadına yönelik şiddetle ve bu şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması amacıyla kamuoyu, medya, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile temaslarda bulunuyoruz.

Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve uygulamaları, ka­dınlara yönelik hizmetler için finansman sağlamaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmasında yer alan kurumların sorumluluk­larını yerine getirmeleri için kurum ziyaretleri, kamu-sivil toplum ortak toplantıları, izleme ve değerlendirme raporları aracılığıyla savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şid­detle mücadele konularında farkındalık yaratmak için Vakıf gönüllüsü olmak isteyen kadınlara, lise ve üniversitelerde bir araya geldiğimiz öğrencilere ve mahalle çalışmalarında buluştuğumuz kadınlara yö­nelik atölyeler düzenliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yer alan kadın örgütleriyle birlik­te çalışmalar yürütüyoruz.

Kamu kuruluşlarının ve belediyelerin ilgili birimle­rindeki çalışanlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Şiddetle mücadele mekanizmalarının işleyişine ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasına dair izle­me yaparak raporlar yayınlıyoruz. Böylece kadınların şiddetle mücadele deneyimlerini ve bu süreçte karşı­laştıkları zorlukları görünürleştiriyor, sorunların giderilmesi için savunuculuk yapıyoruz.

Menü