Projelerimiz

1993-1999 Bağımsız Kadın Sığınağı (Türkiye’nin ilk bağımsız kadın sığınağı – Altındağ Belediyesi işbirliği ile açıldı)
1994-1995 Kadının İnsan Hakları I Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Hakkında Eğitim Programı (Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi. )
1995-1996 Kadının İnsan Hakları II Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Hakkında Eğitim Programı  (Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.
1998 Karakoldaki Dostumuz: Polis Görevlileri için Eğitim Programı (KASAUM aracılığıyla UNDP tarafından desteklendi.)
1997-1999 Emek Mutfağı (UNDP tarafından desteklendi)
2001–2003 Kadın Danışma Merkezlerinin İyileştirilmesi ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda Kadın Bilincinin Arttırılması Eğitim Programı (UNIFEM tarafından desteklendi.)
2003-2004 Bağımsız Kadın Sığınağı (Yenimahalle Belediyesi işbirliği ile)
2003 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediye-Kadın Kuruluşları İşbirliği: Deneyimler, Sorunlar, Çözümler Atölyesi (Finlandiya Büyükelçiliği tarafından desteklendi.)
2004-2005 Aile İçi Şiddete İlişkin Kamunun Bilgilendirilmesi ve Yerel İşbirlikleri Geliştirme Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.)
2005-2016 Kadın Ticareti ile Mücadele Sığınağı Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklendi).
2007 Kadına Yönelik Şiddet Atölyesi (KADAV, VAKAD ve MOVISIE işbirliği ile gerçekleştirildi. Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklendi.)
2007 Kadın Danışma Merkezleri Ağı ve Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Oluşturma Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.)
2007–2008 İç Anadolu Bölgesi’nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel İşbirlikleri Geliştirme Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.)
2007–2008 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Mağdura Yaklaşım Konusunda Polis Eğitimi İçişleri Bakanlığı ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi)
2010 İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma Semineri (SIDA tarafından desteklendi)
2011-2012 Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalığının Arttırılması Projesi (Sabancı Vakfı toplumsal gelişim hibe programı tarafından desteklendi.)
2012 Ismarlama Gelin: İnsan Ticareti/İnsan Kaçakçılığı/Mültecilik/Zorla Evlendirme Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalışması
2014-2015 Ankara Gönüllü Psikologlar Ağı Kurma projesi (Sivil Düşün tarafından desteklendi)
2014-2015 Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi (Avrupa Birliği ve CFCU tarafından desteklendi)
2014-2015 Ankara’nın Gecekondu Mahallelerinde Kadına Yönelik Şiddetin ve Erken Evliliklerin Önlenmesi Projesi  (Kanada Büyükelçiliği tarafından desteklendi)
2016-2017 Kadın Dayanışma Vakfı Görünürlük Projesi (Sivil Düşün tarafından desteklendi)
2016-2017 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi (Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklendi)
2017-2019 Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi Projesi (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UNWOMEN tarafından desteklendi)
Menü