Sığınak Çalışmaları

Kadın Dayanışma Vakfı bugüne dek üç kez sığınak çalışması yürüttü. İlk sığınak Vakfın kurulduğu yıl olan 1993’te açıldı. İkinci sığınak çalışması 2003 yılında başladı. Her iki çalışma da Ankara’da belediye iş birliği ile hayata geçti. Ancak sığınakların her ikisi de yerel seçimler sonrası yönetim değişiklikleri ve yeni yönetimlerin kararları nedeniyle sekteye uğrayarak kapandı.

Üçüncüsü ise 2005-2016 yılları arasında kadın tica­retine maruz bırakılan kadınlar için yürüttüğümüz sığınak çalışmasıydı. Bu çalışmayla 286 kadın ve 11 çocuk ile dayanışma kurduk; onlara kendi dillerinde sosyal, hukukî ve psikolojik destek sağladık. Sığınak çalışmaları Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birlikle­ri ile yürütüldü.

Vakfın şu an yürüttüğü herhangi bir sığınak çalışması bulunmamaktadır.

Menü