Bizim Sözümüz

 

Başka bir dünya mümkün!

Şiddetle mücadele etmenin hiç kolay olmadığını biliyoruz.

1987 senesine dayanan tarihimizden bugüne kadar şiddete karşı mücadelemizi yaşadığımız tüm zorluklara rağmen sürdürüyoruz. Toplumda ikincil olarak görülmemizden kaynaklanan şiddetin iktidar olan erkek egemenlikten beslenerek devam ettirildiğini, doğduğumuz andan itibaren başlayan ayrımcılığın hayatlarımızı nasıl değiştirdiğini biliyoruz. En yakınlarımız, en güvendiğimiz insanlar tarafından eğitim hakkımız elimizden alınıyor, zorla evlendiriliyor, şiddet görüyor, öldürülüyoruz. Türkiye’de yıllardır yapılan araştırmaların sonuçlarında ne yazık ki değişen çok fazla bir şey yok. 2014 yılında yapılan Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre, her 10 kadından 4’ü psikolojik şiddete, her 10 kadından 3’ü ise fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Fakat bu olumsuz tablo yıldırmıyor bizleri. Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle etkin mücadele, kadın örgütlerinin mücadele ve deneyimlerinin yanında devlet kurumlarının, hükümetlerin şiddeti önleme yönündeki kararlığı ve kaynak aktarımı ile mümkün olacaktır. Biz her platformda, evde, sokakta, iş yerinde kadına yönelik şiddetin suç olduğunu, bu toplumda yaşayan her bireyin şiddetin önlenmesiyle ilgili sorumluluk taşıdığını, yeni yasal düzenlemelerin gerekliliği kadar uygulamaların takibinin de yapılmasını, yargının erkek yargı olmaktan çıkarılmasını, sığınaklar ve kadın danışma merkezlerinin sayılarının artırılması kadar koşullarının da iyileştirilmesini, kadın temsiliyetinin artırılmasını, medyanın yeniden ürettiği şiddetin sonlandırılmasını ve eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmemesini talep etmeye ve söylemeye devam edeceğiz.

Gelin seslerimizi birleştirelim, başka bir dünyayı birlikte yaratalım.

Yaşasın Kadın Dayanışması!